MedezeggenschapsRaad (MR)

MedezeggenschapsRaad (MR)

De Medezeggenschapsraad (MR) vergadert circa 6 keer per schooljaar. We willen meer inzicht geven in wat er in een MR-vergadering wordt besproken. Vandaar dat we over het vorige schooljaar nog een jaarverslag hebben gemaakt. De verslagen van elke MR-vergadering zijn trouwens ook openbaar en op school in te zien. Het volgende jaarverslag zal in het najaar opgesteld worden.

 

Terug

Jachtlaan 21

9675 JA Winschoten

0597-416188

obsdekleinedollard@nullsooog.nl